Sankt bernhardshund har et rolig lynne, og egner seg godt som familiehund. Den er lojal og selskapelig, og passer også for barnefamilier. Hunden har en sterk mentalitet, og er vennlig og lojal mot sine familiemedlemmer. Hunden er ofte skeptisk til ukjente, og har et sterkt beskytterinstinkt. Den beskytter familiemedlemmene sine dersom den føler at de blir truet. Derfor egner den seg godt som vakthund. Hundens vaktinstinkt er relativt godt utviklet.Sankt bernhardshunden har lav jaktinteresse og liker ikke å apportere. Derfor er ikke dette en rase som brukes til jakt. Ettersom hunden er stor og sterk, må den trenes og sosialiseres fra den er liten, ellers kan den være vanskelig å kontrollere.Rasen brukes også som redningshund. I Sveits finnes en variant av hunden som er litt mindre i størrelse. Denne varianten veier 55-65 kg, og trenes også som lavinehund. I tillegg kan sankt bernhardshunden brukes som kløvhund og trekkhund.Sankt bernhardshund er også en fin utstillingshund. Pelsen er relativt lett å stelle, selv på langhårede hunder. Hundens trivelige temperament og lojalitet gjør den til en trygg hund når den er riktig trent. Den trenger mye mosjon, men er en godmodig hund, til tross for størrelsen.